ยินดีต้อนรับสู่...'กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน' ประกอบด้วย จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดสตูล
slider

กระบี่

slider

ตรัง

slider

พังงา

slider

ภูเก็ต

slider

ระนอง

slider

สตูล

แผนปฎิบัติราชการ

โครงการปีงบประมาณ 2558

  • ปีงบประมาณ 2558

โครงการปีงบประมาณ 2557

  • ปีงบประมาณ 2557

โครงการปีงบประมาณ 2556

  • ปีงบประมาณ 2556

โครงการปีงบประมาณ 2555

  • ปีงบประมาณ 2555

โครงการปีงบประมาณ 2554

  • ปีงบประมาณ 2554

โครงการปีงบประมาณ 2553

  • ปีงบประมาณ 2553