ยินดีต้อนรับสู่...'กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน' ประกอบด้วย จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดสตูล
slider

กระบี่

slider

ตรัง

slider

พังงา

slider

ภูเก็ต

slider

ระนอง

slider

สตูล

ข้อมูลสำคัญของกลุ่ม

  • สภาพทั่วไปของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
  • ข้อมูลเศรษฐกิจ
  • โครงสร้างพื้นฐาน