ยินดีต้อนรับสู่...'กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน' ประกอบด้วย จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดสตูล
slider

กระบี่

slider

ตรัง

slider

พังงา

slider

ภูเก็ต

slider

ระนอง

slider

สตูล

พ่อเมืองภูเก็ต สั่งหน่วยราชการ ต่อต้านคอรัปชั่น ร่วมสร้างภูเก็ตสีขาว เปิดตู้ ปณ. แจ้ง ข้อมูลข่าวสารถึงผู้ว่าโดยตรง

Responsive image

    วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 14.00 น ที่ห้องประชุมอาคาร คอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายสนิท ศรีวิหค และนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานประชุมกรมการจังหวัดภูเก็ต เพื่อสั่งการ/กำชับแนวทางการปฏิบัติราชการจังหวัดภูเก็ต วาระพิเศษ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วม
    นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การประชุม คณะกรรมการจังหวัดถือเป็นการประชุม กรณีพิเศษ เร่งด่วน เพื่อสื่อสารและกำชับให้หน่วยงานราชการ ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ร่วมสร้างภูเก็ตให้เป็นเมืองสีขาว ทั้งนี้ มีเรื่องที่จะต้องจัดการเร่งด่วน 8 ประเด็นปัญหา คือ 1) เรื่องส่วยร้านอาหารร้านค้า ที่ มีการระบุว่ามีหน่วยงานเข้าไปเรียกรับผลประโยชน์จำนวน 12 หน่วยงาน โดยเป็นปัญหาเรื่องของแรงงานต่างด้าว 2) ส่วยนักธุรกิจต่างชาติที่มาประกอบธุรกิจในจังหวัดภูเก็ตมีการถูกเอารัดเอาเปรียบ ในประเด็นที่ 1 และ 2 ขอให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตทำรายงานชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทางจังหวัด และต้นสังกัดได้รับทราบ 3) เรื่องของการจัดระเบียบโรงแรมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบข้อเท็จจริงความถูกต้องของเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ตรวจสอบโรงแรมเก่าแก่ที่มีการ ออกเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่สัมปทานเหมืองแร่, ตรวจสอบการอนุญาตการก่อสร้าง ,ตรวจสอบการก่อสร้างอาคารที่มีความสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด ,ตรวจสอบการชำระค่าภาษีของโรงแรมมีการดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ และตรวจสอบเรื่องการเรียกเงินเพื่อไม่ให้มีการตรวจสอบโรงแรมที่ทำผิดกฎหมาย 4) เรื่องการยื่นเอกสารจดทะเบียนประกอบธุรกิจ ที่มีการร้องเรียนว่า ยื่นเอกสารครบแต่การดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐมีความล่าช้า มีการเรียกรับผลประโยชน์ ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตทำรายงานชี้แจงข้อเท็จจริงให้จังหวัดทราบ 5) เรื่องการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ ขอให้สำนักงานชลประทานที่ 15 ชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วน 6) การสร้างเส้นทางจักรยาน ในสวนหลวง ร.9 ดำเนินการโดยท่องเที่ยวและกีฬา 7) ร้านเหล้าในพื้นที่ ป่าตอง ขายเหล้าผสมยาบ้าทำให้นักท่องเที่ยวเมาและกระโดดตึกเสียชีวิตในเรื่องนี้ขอให้ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตเร่งสืบสวนข้อเท็จจริง และ 8) เรื่องส่วยเพื่อให้ยกเว้นการดำเนินคดีกับผู้ กระทำความผิดเช่น โรงแรมที่กระทำผิดกฎหมาย นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวย้ำว่า ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาต่างๆ ทำรายงานชี้แจง ต้นสังกัด ของตนเองและขอให้ส่งรายงานให้ทางจังหวัดเพื่อดำเนินการแก้ปัญหา ภายในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ทั้งนี้ มอบหมาย ให้นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรับผิดชอบและตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ปัญหา ทั้ง 8 เรื่อง พร้อมกันนี้ จังหวัดภูเก็ตจะเปิดตู้ ปณ. เพื่อ เป็นช่องทางให้ประชาชนได้แจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจริตคอร์รัปชั่นกับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อดำเนินการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง ต่อไป โดยหากผลการสืบสวนสอบสวนมีมูล ขอให้มีการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและดำเนินการเอาผิดกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตจะดำเนินการทุกอย่างโดยใช้หลักกฎหมาย และ หากผู้ใดมีเบาะแสหรือหลักฐานว่า มีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีพฤติการณ์เรียกรับผลประโยชน์จากสถานประกอบการต่าง ๆ ให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตทราบเพื่อดำเนินการตามกฎหมายโดยเฉียบขาดต่อไป