ยินดีต้อนรับสู่...'กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน' ประกอบด้วย จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดสตูล
slider

กระบี่

slider

ตรัง

slider

พังงา

slider

ภูเก็ต

slider

ระนอง

slider

สตูล

จังหวัดภูเก็ตจัดประชุมเตรียมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์

Responsive image

    วันนี้ (17 ตุลาคม 2560) ที่เต็นท์บริเวณที่ก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง เวทีกลางสะพานหิน อำเภอเมือง นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเตรียมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ โดยมีนายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
    นายนรภัทร กล่าวว่า การจัดเตรียมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช ทุกหน่วยจะบูรณาการความร่วมมือกันทุกภาคส่วน เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและความสามัคคีปรองดองในการถวายอาลัยแด่พระองค์ท่าน โดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาร่วมพิธี เพื่อให้ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อถวายความอาลัย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่าง หาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นครั้งสุกท้าย ดังนั้นการประชุมในวันนี้เพื่อเป็นการติดตามความคืบหน้าของการจัดเตรียมงาน ตลอดจนถึงการมอบหมายภารกิจแก่จิตอาสาเฉพาะกิจ ทั้ง 8 งาน โดยเฉพาะการจัดระเบียบการเดินแถวของประชาชนในการถวายดอกไม้จันทน์ โดยประชาชนสามารถเข้ามาถวายดอกไม้จันทน์ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ได้ตั้งแต่เวลา 09.00 -22.00 น. ซึ่งทางจังหวัดได้จัดจิตอาสาเข้ามามีส่วนร่วมในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทุกคนที่เดินทางมาร่วมพิธีส่วนตามอำเภอต่าง ๆ ก็ได้มีการประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจในด้านต่าง ๆ เช่นกันเพื่อให้บริการประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมพิธีได้มีความสะดวกที่สุด