ยินดีต้อนรับสู่...'กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน' ประกอบด้วย จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดสตูล
slider

กระบี่

slider

ตรัง

slider

พังงา

slider

ภูเก็ต

slider

ระนอง

slider

สตูล

โครงการปี 58 / ระบบการท่องเที่ยวอันดามันเสมือนจริง

ยุทธศาสตร์ : การท่องเที่ยวทางทะเลที่มีคุณภาพระดับโลกอย่างยั่งยืน 

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานจังหวัดภูเก็ต 

งบประมาณ 5,900,000 บาท

รายละเอียดโครงการ
พัฒนาระบบ แผนที่ AR- Smart Phuket บน Tablet เพื่อบริการนักท่องเที่ยว งบประมาณ 5,900,000 บาท